KCIOblog
Pamiętnik organizacyjno-kontekstowy Klubu CIO

Tegoroczne rozmowy z kandydatami do tytułu CIO Roku właśnie dobiegły końca. Jury konkursu podsumowało pracę, werdykt poznamy na Gali 27 stycznia br.

Tego roku po raz drugi obowiązywała formuła dwuetapowa: pisemne zgłoszenie i rozmowa z jurorami.  Podobnie jak przed rokiem, prezentacje zakwalifikowanych do finału kandydatów i rozmowy z jury trwały znacznie dłużej, niż zakładano. Nie chodzi o brak dyscypliny. Po prostu zgłoszenia były bardzo ciekawe, a kandydaci – to prawdziwe, mocne osobowości. Jak zauważył jeden z jurorów: „Oni wszyscy są zwycięzcami. W przedsięwzięciach, które prowadzili, odnieśli zwycięstwo”. Dotyczy to zresztą autorów wszystkich zgłoszeń konkursowych. W tym roku było ich więcej niż w poprzednim, dlatego nie wszystkich uczestników konkursu udało się zaprosić na rozmowy.

Póki co, lista tych, którzy w konkursie zebrali laury znana jest tylko jury i niżej podpisanemu. CIO Roku wraz z laureatami pozostaną in pectore do 27 stycznia.

Wszyscy uczestnicy finałów potwierdzili obecność na Gali, wszystkie zgłoszenia, które uda nam się opisać – opublikujemy w formie autoryzowanych tekstów i rozmów na łamach specjalnego wydania pokonkursowego, część finalistów potwierdziła już także chęć wystąpienia na spotkaniach Klubu CIO, aby klubowej publiczności jeszcze raz przedstawić swoje dokonania. Ale najszybciej – poznać ich, pogratulować im, dopytać o projekty, wizję, a także pokonkursowe odczucia – można będzie na Gali, 27 stycznia. Zapraszam!

·

Polacy po pięćdziesiątce niechętnie korzystają z Internetu. Koalicja „Dojrzałość w Sieci”, której celem ma być zwrócenie uwagi na problem mikrego udziału osób dojrzałych i starszych w społeczeństwie internetowym, opublikowała raport otwarcia. 42% Polaków ma powyżej 50 lat, ale wśród internautów jest ich tylko 18%. Innymi słowy: z 13 mln pięćdziesięcio- i więcej latków 78% nie korzysta zInternetu. Przyczyny? Według dr Dominika Batorskiego z ICM UW, szefa zespołu, który przygotował raport, główną barierą są niska motywacja, mała wiedza nt. zastosowań Internetu oraz niewystarczające umiejętności i obawy, wynikające po części z niewiedzy (a nie koszt, dostępność czy sprzęt). Grupa internautów 50+ rośnie bardzo powoli, połowę wzrostu przynosi zasilenie tej grupy przez starzejących się użytkowników Internetu. Celem koalicji jest aktywizacja internetowa pokolenia 50+, co ma przynieść osobom z tej grupy poprawę jakości życia. Czy powodzenie akcji przełoży się na sytuację na rynku pracy? Dominik Batorski twierdzi, że można pomóc przedłużyć karierę zawodową, ale o reaktywacji, ponownym wzbudzeniu zawodowym osób, które z cyfrowego ekspresu zostały wykluczone albo same się wykluczyły, raczej nie ma co marzyć.

Oczywiście lepiej być „włączonym”, niż „wykluczonym”, chociaż w dyskusji o cyfrowym wykluczeniu pojawia się nowy głos. Nicholas Carr powraca z książką „The Shallows”, czy raczej nową tezą, bo można mówić, podobnie jak w przypadku „Big Switch” i wcześniejszej „Does IT matter?”, o zmasowanym przekazie. Nową tezę najkrócej ujął w tytule artykułu zamieszczonego w The Atlantic: Is Google making us stupid? . Nie wszystko co zyskujemy dzięki Internetowi, jest samym dobrem. Internet zmienia sposób naszej percepcji, stopniowo zmienia nasza osobowość, nasze odbieranie świata i ludzi. Konsekwencje dotyczą także sposobu w jaki tworzymy i możliwości tworzenia, czyli tak zwanej kreatywności. Nicholas Carr opowiadał o tym także w rozmowie, którą miałem przyjemność przeprowadzić z nim dla Computerworlda. Standaryzujemy się, automatyzujemy, wypłaszczamy, unifikujemy, inteligencję rozmieniamy na sztuczną inteligencję. Głośno pomyślałem, jak by to było ciekawie i z pożytkiem, uwzględnić te ostrzeżenia w programach „włączania” pięćdziesięciolatków do cyfrowej rzeczywistości. Może ich opór przed owym „włączeniem się” jest czymś naturalnym, Carr przytacza np., że internauci mają problem z utrzymaniem koncentracji, refleksją – tym co warunkuje tradycyjne przyswajanie informacji, wiedzy o świecie i ludziach z książek. Może nie chcą tego tracić?

·

Zakładając, że IT jest istotną, integralną częścią procesu innowacyjnego, można zastanowić się nad tym jak ów proces wygląda i jakie konkretnie miejsce przypada IT. Program wrześniowego spotkania Klubu zakłada rozważenie tej kwestii.

Podczas poszukiwań ciekawych wątków, które przysłużyłyby się dyskusji klubowej, natknąłem się na bardzo interesujące podejście, wywodzące się ze wzornictwa. Założenia „designowego” myślenia o innowacji, w kategoriach całej firmy, są przedmiotem studiów na jednej z prywatnych poznańskich uczelni. Zarządzanie designem (tutaj schemat), czy może jak chciałbym to odczytać – zarządzanie innowacją na wzór metod stosowanych we wzornictwie, wdrażanie kultury innowacyjności – może brzmieć interesująco dla zarządzających IT.

Na stronie amerykańskiego CIO odnalazłem ciekawy zestaw rekomendacji dla firm dążących do podniesienia poziomu swojej innowacyjności. Wśród dziesięciu zaleceń, w zasadzie wniosków z badania innowacyjności amerykańskich firm przez Accenture, zwraca uwagę postulat powołania formalnych struktur: Chief Innovation Officer’a i stałego budżetu „na innowację”.

Jedna z firm, która wprowadzaniem innowacyjności w firmach się para, rozszerzyła znacznie liczbę stanowisk z innowacją w tytule. Pozostając przy inspiracjach płynących zza oceanu: tegoroczną nagrodę CIO 100 Award, wśród nagrodzonych znalazły się przedstawiciele firm doskonale wykorzystujących technologię do odgadywania niezwerbalizowanych niekiedy dotąd potrzeb konsumentów w sposób metodyczny; odkryły one metodę stałego doskonalenia, trwałej innowacyjności. To poniekąd tak, jakby odkryć system do wygrywania w totolotka. Któż by tak nie chciał – być może zatem, niebawem okaże się, że każda firma posiada swojego Chief Innovation Ignitera…

No tags

maj/10

17

CIO SELEKCJA (fy10/q2/01)

Zapraszam do przeglądu publikacji, które mogą zainteresować CIO. Przegląd zasilamy tekstami z najnowszych wydań polskich i zagranicznych edycji magazynów CIO, Computerworlda, Networlda oraz stron internetowych IDG. W newsletterze i na blogu CIO SELEKCJA pojawiać się będzie z dwutygodniową częstotliwością.

CIO.com

Preparing for a CIO Role? Stretch Yourself with IT Leadership Challenges

Our Ones to Watch honorees maximize leadership opportunities as they prepare for a future CIO role…

Obszerny, poparty szeregiem wypowiedzi tekst w amerykańskim wydaniu magazynu CIO poświęcony wczuwaniu się w rolę CIO. Zdecydowanie nie tylko dla aspirujących do roli CIO. Tym, którzy w pierwszym odruchu nie znaleźliby czasu na lekturę – polecam atrakcyjny wyimek: autorzy cytują inny, krótszy tekst o najlepszych metodach samodoskonalenia przywódców, na bazie sondy wśród CIO.Formalne programy sukcesji – zgodnie przyznano – są najpowszechniejsze. I najmniej skuteczne. Więcej: http://www.cio.com/article/592284/Hey_CIOs_Your_Proteges_Want_Better_Work_Experience .

COMPUTERWORLD

Scrum prosty sposob na skomplikowane projekty

Metody agile umożliwiają osiągnięcie znaczącej poprawy w dziedzinie realizacji projektów z branży IT.

Ten tekst z powodzeniem mógłby zostać opublikowany w CIO. Autor, praktyk w dziedzinie Scrum (nawiasem mówiąc pisał i autoryzował tekst goszcząc w Polsce tworcę tej zwinnej metody – Kena Schwabera), porządkuje obraz metody, zestaw korzyści i możliwości. Co najmniej do rozważenia.

Same standardy nie wystarcza

Zarządzanie projektami nie jest tym, o czym zazwyczaj myślimy. Nie istnieje w oderwaniu od ludzi, którzy są w nie zaangażowani.

Kolejny tekst o zarządzaniu projektami z perspektywy nieco szerszej, niż punkt widzenia szefa projektu. Spojrzenie w kierunku, z którego może nadejść oczekiwana sanacja PM. Inspirujące.

Zyskaliśmy w oczach biznesu

Jak szef IT w firmie Telepizza postrzega swoje obecne i przyszłe wyzwania?

Coś optymistycznego. Z krótką wizytą u Dariusza Zawistowskiego, jednego z zasłużonych i wytrwałych członków Klubu CIO. Bardziej w zamyśle synteza, niż analiza – o szczegóły można przecież dopytać osobiście na spotkaniach Klubu CIO.

NETWORLD

Bezpieczeństwo – nowe wyzwania

Migracja z serwerów fizycznych na wirtualne związana jest także z rewolucją cloud computing, w ramach której przedsiębiorstwa rozważają różne strategie: od prywatnych chmur, przez publiczne usługi w chmurach, aż po modele hybrydowe. Wybór platformy wirtualizacji na dzisiaj i najbliższą przyszłość będzie prawdopodobnie wpływał również na wybór modelu cloud computing.

Polska szerokopasmowa – gonimy Europę

Potrzebę dostępu do coraz szybszych łączy internetowych zgłaszają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. W proces rozbudowy polskiej infrastruktury szerokopasmowej zaangażowany jest Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz gminy, chcące wykorzystać fundusze unijne. Zauważalna jest także zmiana podejścia do kwestii dostępu do globalnej sieci – większą rolę odgrywają technologie mobilne i bezprzewodowe, które, zdaniem specjalistów, przybliżą nasz kraj do standardów obowiązujących w krajach Europy Zachodniej. Bierzemy stoper i mierzymy tempo, w jakim próbujemy dogonić stale uciekającą nam Europę.

BLOGKCIO.PL

Po majówkach

Klubowe spotkanie o ryzyku przyniosło bardzo dobre wystąpienia i ciekawą dyskusję; prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji na kolejnym spotkaniu w czerwcu graniczy z pewnością.

Słów kilka na klubowym blogu z linkami do spraw bieżących i przyszłych. Gwoli rozpropagowania tegoż pamiętnika… <zapętlam treść, niech tam>

INFO O SPOTKANIACH I WYDARZENIACH

Klub CIO

Bez znieczulenia. Sukcesy i porażki w relacjach Dostawcy IT – CIO

16 czerwca 2010, Restauracja Hemisphere, Warszawa

Spotkanie ma specjalny charakter. Spotykamy się, aby przedyskutować stanowiska obu stron polskiego rynku IT: top menedżerów reprezentujących firmy dostarczające usługi i infrastrukturę IT oraz CIO, reprezentujących ich klientów – polskie przedsiębiorstwa. Pretekstem do spotkania jest ogłoszenie raportu Computerworld TOP 200 o polskim rynku IT w 2009 r.
W pierwszej części spotkania zaplanowaliśmy talk-show z szefami czołowych firm IT na polskim rynku przy aktywnym udziale publiczności. W dalszej części spotkania odbędzie się debata typu oxfordzkiego…

Debata CIO

Pionierzy. IT w finansach

25 maja 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa

Publikacje firm doradczych na przemian chwalą i ganią polskie banki za poziom efektywności wykorzystania zasobów IT. Nie uciekając od analizy przyczyn, warto zastanowić się:
* czy kwestia efektywności IT ma w obecnej sytuacji dla polskiego sektora finansowego znaczenie pierwszorzędne;
* jakimi środkami można podnosić efektywność IT w polskim sektorze finansowym.

Podczas spotkania także: o komunikacji wewnętrznej IT w sytuacji kryzysowej, wystąpienia praktyków, panel dysusyjny z udziałem top menedżerów IT reprezentujących Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Bank Zachodni WBK, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Ochrony Środowiska, Deutsche Bank PBC.

Inne spotkania i konferencje wydawnictwa IDG Poland

VII Konferencja Wolność i bezpieczeństwo

10-11 czerwca, Szczecin

W tym roku zajmiemy się zarządzaniem kryzysowym w miastach, granicami wolności w cyfrowym świecie i w cyberprzestrzeni, zastanowimy się również nad sposobami ochrony infrastruktury krytycznej na przykładach z portów morskich, przybliżymy stan bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz spróbujemy wybrać najlepsze praktyki postępowania w trójkącie: żywioły – polityki bezpieczeństwa – ludzie.

No tags

maj/10

10

Po majówkach

Klubowe spotkanie o ryzyku przyniosło bardzo dobre wystąpienia i ciekawą dyskusję; prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji na kolejnym spotkaniu w czerwcu graniczy z pewnością.

W miniony czwartek, 6 maja, w warszawskiej restauracji Villa Nuova odbyło się kolejne spotkanie Klubu CIO, tym razem poświęcone zarządzaniu ryzykiem. Mieliśmy dwa bardzo dobre wystąpienia: Sławomira Pijanowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk oraz Tomasza Matuły, dyrektora Pionu Infrastruktury IT w Telekomunikacji Polskiej.

Krótko o obu wystąpieniach. Sławomir Pijanowski rozważał, kto z biznesu jest partnerem CIO w zarządzaniu ryzykiem, omawiając zagadnienie przez pryzmat kryterium dostępu do informacji oraz pozycji w organizacji. Ciekawe spostrzeżenia dotyczyły np. powszechnej przecież sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie nie ma ERM, formalnego systemu zarządzania ryzykiem… Co wówczas może stanowić punkt odniesienia i czy samemu podejmować ryzyko tworzenia kultury zarządzania ryzykiem? Mocno zabrzmiała także wstępna wskazówka, aby CIO praktykowali osobiste zarządzanie ryzykiem, co powinno się przejawiać w analizie rzeczywistych celów przedsiębiorstwa i zarządzających. Takie urealnienie refleksji nad swoim miejscem w wielkim firmowym planie zarządzania ryzykiem jest niezbędne i powinno poprzedzać badanie wszelkich teoretycznych modeli czy analiz. Sławomir Pijanowski czeka na ewentualne pytania i uwagi także po spotkaniu, kontakt, na jaki można je kierować, to: Slawomir.Pijanowski@polrisk.pl . To także najlepszy adres do kontaktu w sprawie czerwcowych warsztatów o zarzązaniu ryzykiem z Kenem Knightem, o których wspominał podczas wystąpienia.

Tomasz Matuła, który jest członkiem Klubu CIO, znakomicie wypełnił nakreślone przez poprzedniego mówcę ramy roli CIO w zarządzaniu ryzykiem treścią opartą na praktycznych przykładach działań i zdarzeń. Żywa dyskusja wywiązała się już podczas wystąpienia. Tomasz Matuła wskazywał na rozległość powiązania działań i wielowymiarowość decyzji nakierowanych na niwelowanie ryzyka. W ten sposób kilkakrotnie przewijał się wątek projektu związanego z legalnością oprogramowania w firmie, którym na obecnym stanowisku rozpoczynał pracę. Ciekawie w kontekście przyszłego spotkania Klubu wypadły uwagi o znaczeniu relacji z dostawcami w sumie czynników ryzyka, które sam bierze pod uwagę. Tomasz Matuła akcentował także wagę determinacji w walce (chyba nazwać można to walką) o działania i projekty, które pozwalają całej firmie umykać zagrożeniom i chwytać szanse, okazje. Arsenał środków do przekonania decydentów do decyzji za takim działaniem, może być szeroki i warto po niego sięgać.

Teraz pilna sprawa. Wielkimi krokami zbliża się termin spotkania czerwcowego, podczas którego m.in. swoje racje zetrzeć będą mogli CIO – członkowie Klubu – oraz prezesi dużych firm informatycznych. Obowiązuje formuła debaty oxfordzkiej http://klubcio.pl/konferencje/polskirynekit2010/default.asp, przed nami jeszcze wyłonienie zespołu reprezentującego Klub CIO. Serdecznie zachęcam do zmierzenia się z tematem, zapraszam do zgłaszania się do udziału w kadrze CIO na ten ważny mecz. Proponuję, aby wszyscy zainteresowani stanięciem w szranki przesłali mi wiadomość, moglibyśmy dalej pracować w ramach „grupy inicjatywnej”, potrzebne będzie z pewnością spotkanie i uzgodnienie ról, argumentów…

No tags

kwi/10

12

Trzeba pracować

Drodzy Państwo!

Przed nami złe dni, smutne. Nie sądzę, aby można było schronić się gdziekolwiek od myśli o tym, co zdarzyło się nam wszystkim. Nie tylko czas, modlitwa i refleksja, ale także poczucie obowiązku i możliwość zanurzenia się w pracę przynoszą – wierzę – uspokojenie i ukojenie.

W takim trudnym czasie wypada mi więc tylko krótko skreślić kilka słów sprawozdania z ostatniego spotkania Klubu CIO. 8 kwietnia wystąpili Paweł Dobrzański, CIO Ruch S.A. oraz Tomasz Mnich, dyrektor departamentu IT w Lukas Banku. To były dwa różne, komplementarne, dotykające innych  obszarów opowieści o roli IT w strategicznej zmianie przedsiębiorstwa. Sprowokowały też szereg pytań, ciekawą dyskusję.

Z jednej strony, podczas opowiadania pana Pawła Dobrzańskiego, mieliśmy obraz rozległości  działań, który stanowi dowód aktywnej, nastawionej na inicjatywę i przełamywanie wewnętrznych ograniczeń firmy organizacji IT. W tle pobrzmiewał aspekt poczucia odpowiedzialności za powodzenie całej firmy, poczucia misji i woli angażowania się w strategiczne. Wystąpienie przeradzało się momentami w dyskusję na żywo, była ona tym ciekawsza, że Paweł Dobrzański wymieniał się także w jej trakcie uwagami i spostrzeżeniami z Michałem Gromem, CIO w Empik S.A., który wcześniej był CIO właśnie w Ruchu.

Następnie, podczas wystąpienia pana Tomasza Mnicha, mieliśmy możliwość usłyszeć historię  bardzo indywidualnej drogi menedżera, który obrał podejście organiczne, zogniskowane na wyzwoleniu w ludziach potencjału i woli do działania i samodoskonalenia. Podejście, czego nie ukrywał sam mówca, emocjonalnie angażujące menedżera, wymagające empatii. I dystansu do samego siebie, pokory i gotowości do wyciągania wniosków, nauki, a przede wszystkim – słuchania.  Zachęcamy do lektury tekstów pana Tomasza publikowanych w CIO, ponieważ deklarował często chęć dyskutowania swojego podejścia, modelu ale także dzielenia się tym pozytywnym i efektywnym doświadczeniem, które w jego ramach gromadzi. Wszystkim uczestnikom i tym, którzy nie byli na spotkaniu 8 kwietnia obecni, udostępniamy także prezentację, przygotowaną na to spotkanie (Klub CIO 8042010 Tomasz Mnich Zmiana organizacyjna ).

Podczas najbliższego, majowego spotkania Klubu CIO, będzie mowa o zarządzaniu ryzykiem, kolejne przybliżenia programowe i osobowe niebawem. Zapraszam, do usłyszenia!

No tags

kwi/10

1

Varia na Prima Aprilis

Dzień dobry!  Bez fanfar, ale bardzo serdecznie pragnę przywitać się z Państwem na klubowym blogu.

Mam nadzieję, że pamiętnik posłuży dobremu kontaktowi i będzie skutecznie informował o tym, co wokół Klubu się dzieje, co ma się wydarzyć a co wydarzyć się może. Po każdym spotkaniu klubowym czy debacie zostaję (zostajemy) z uwagami, nowymi wątkami, pomysłami. Częściowo więc, będzie to blog służący dzieleniu się uwagami o postępach lub przeszkodach w realizacji pewnych pomysłów. Bilateralnie trudniej pewne sprawy przeprowadzić, a mam nadzieję z czasem będziecie Państwo zaglądać tu na tyle regularnie, że pula rozwiązań problem będzie rosła. Tudzież nowych pomysłów.

Tyle wstępu. Przypominam i najbliższym spotkaniu klubowym, które odbędzie się 8 kwietnia i gorąco zachęcam do udziału. Rola IT w zmianie strategicznej jest wątkiem kluczowym, mamy w programie trzy bardzo ciekawe wystąpienia szefów IT. Wiem, że poznamy historyczne dobre praktyki, ale także refleksje dotyczące zmian we własnym postępowaniu czy najlepszego umiejscowienia szefa IT w trakcie zmiany oraz przykłady zmian, które właśnie się dzieją. Uwaga, kolejność wystąpień może według moich najświeższych informacji ulec zmianie, update w programie wprowadzimy po Świętach na stronie.

Co dalej? Wkrótce uzupełnienie i doprecyzowanie informacji o spotkaniu majowym, poświęconym zarządzaniu ryzykiem. Temu spotkaniu będę dużo miejsca poświęcał w najbliższej przyszłości.

Mamy także ciekawy pomysł na spotkanie czerwcowe (15 czerwca, spotkanie połączone z ogłoszeniem CW TOP 200). Chcemy przetestować formułę debaty oksfordzkiej, w której dwa zespoły spierają się o tezę główną debaty. Przypuszczam, że u nas będzie to wyglądać podobnie, jak na przykład podczas debaty nad tezą o Internecie jako najbardziej demokratycznym medium: http://www.youtube.com/watch?v=T__q6Y8mbcU&feature=related. Debata oxfordzka to możliwość przetestowania argumentów w otwartej, ale uporządkowanej i dynamicznej dyskusji. Wiele sobie obiecuję po takim formacie. Więcej szczegółów, także technicznych – wkrótce. Wstępnie chciałbym zasygnalizować, że potrzebna będzie dobra teza debaty, robocza brzmi: „Relacje dostawców IT z klientami są w Polsce wzorowe”. Ale czuję, że czegoś jej brakuje… I oczywiście – mocny zespół CIO, zachęcam już teraz do rozważenia udziału w przedsięwzięciu. Reprezentanci dostawców z pewnością będą dobrze przygotowani :)

Chciałbym także zaanonsować tematy „na tapecie”: do drukowanego CIO powstał tekst zasłużonego Klubowicza, który zapowiada także kolejne; na opracowanie i skierowanie do druku czekają teksty oparte na rozmowach z szefami IT z ciekawych, dużych firm z Łodzi i Warszawy. W fazie wstępnej, konspektowo-problemowej, propozycje tekstów dla kolejnych uczestników konkursu CIO 2009. Pełen przekrój wyzwań i najlepszych praktyk.

Polecam także ostatnią publikację IBM, raport poświęcony ewolucji pozycji CFO. Znajduje się w nim kilka ciekawych odniesień do współpracy z IT i CIO. Mamy jego omówienie.

Raport powstał w podobny sposób, jak podobna publikacja oparta na badaniu dużej międzynarodowej próby CIO, zapewne Państwo pamiętacie. Tutaj znacznie bardziej detalicznie omówiony przez Dorotę Konowrocką: http://ceo.cxo.pl/artykuly/350417/Czy.jestes.prawdziwym.CIO.html . Cechą wspólną tych publikacji jest poszukiwanie top menedżera przyszłości, CIO czy CFO.

Zastanawiamy się, czy możliwe byłoby sprawdzenie, ile jest organizacji, w których zarówno CIO, jak i CFO plasują się w „kwadrancie przyszłości”. Sprawą zainteresowaliśmy IBM i mam nadzieję zaowocuje to publikacją w CIO. Może da się to także przedyskutować na spotkaniu…

Wróciła także sprawa legitymacji klubowych. Pojawił się właśnie pomysł, który zaczęliśmy dyskutować z pewnym dostawcą biometrii. Najbardziej elegancka wydała mi się identyfikacja przez układ naczynek krwionośnych na nadgarstku. Ale to kwestia Państwa opinii na pewno będzie wiążąca. Trwa także porządkowanie części serwisu dostępnej po logowaniu dla członków Klubu, tej zamkniętej i w zamyśle bodaj jeszcze Roberta – networkingowej. Sprawy te muszą się, jak sądzę, łączyć.

Dobrze, jak na pierwszy wpis, wypadł on chyba przydługo.

Wszystkim Państwu życzę bardzo dobrych Świąt Wielkanocnych.

PS. ten wpis kompletnie ignoruje tradycję prima aprilisową. Co więcej, nikt mnie dziś nie nabrał, dotrwania w takim stanie do końca dnia winszuję szczerze i sobie, i Państwu :)

No tags

Theme Design by devolux.nh2.me